Laatste nieuws
19 december 2022
GEEN NASCHOLINGEN DOOR OMSTANDIGHEDEN ZULLEN WIJ VOORLOPIG GEEN NASCHOLINGEN ORGANISEREN. DIT GELDT OOK VOOR 2023.

Kwaliteit & Registratie

Kwaliteitscriteria 2017
Onder toezicht van het Landelijk Coordinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) zijn kwaliteitscriteria opgesteld voor een verantwoorde uitvoering van de reizigersadvisering.


Kwaliteitsnormen en registratie reizigersgeneeskundigen
Voor artsen die werkzaam zijn in de reizigersadvisering zijn kwaliteitsnormen opgesteld met betrekking tot de bij- en nascholing. Met ingang van januari 2004 heeft het LCR de taak op zich genomen om de registratie van reizigersgeneeskundigen uit te voeren. Artsen kunnen een "aantekening reizigersgeneeskundige" of "aantekening reizigersgeneeskundig huisarts" krijgen.


Kwaliteitsnormen en registratie verpleegkundigen
Voor verpleegkundigen die werkzaam zijn in de reizigersadvisering zijn kwaliteitsnormen opgesteld met betrekking tot de bij- en nascholing. Verpleegkundigen kunnen zich laten registreren als reizigersverpleegkundige.

Verpleegkundigen die zelfstandig een reizigersspreekuur willen uitvoeren, dienen over de juiste kennis, vaardigheden en attitude te beschikken


Gelekoortsregistratie
Met de komst van de nieuwe Wet Publieke Gezondheid die op 1 december 2008 in werking is getreden, is de procedure voor het aanvragen van de gelekoortserkenning veranderd. Vaccinatiecentra en huisartsen die een gelekoortsvaccinatiecentrum willen worden, hoeven niet langer erkenning bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aan te vragen, maar kunnen zich aanmelden voor registratie bij het LCR. Reeds erkende gelekoortscentra zijn inmiddels automatisch in het nieuwe systeem opgenomen. In de Regeling Publieke Gezondheid zijn de criteria opgenomen waaraan een vaccinatiecentrum of huisarts moet voldoen om de registratie te verkrijgen en gelekoortsvaccinaties te mogen geven. Deze criteria komen grotendeels overeen met de criteria die de IGZ stelde. Zo dient men een abonnement te hebben op de landelijke richtlijnen reizigersadvisering (via het LCR) en te beschikken over het certificaat reizigersgeneeskundige of reizigersverpleegkundige (of een getuigschrift van een kwalitatief gelijkwaardige opleiding op het gebied van de reizigersadvisering).
Klik hier voor een overzicht van de relevante artikelen uit de Wet Publieke Gezondheid, de Regeling Publieke Gezondheid en de Geneesmiddelenwet.

Aanmelden voor registratie kan bij het LCR.