Opleidingen & Cursussen

In ons aanbod vindt u, evenals in voorgaande jaren, de Basiscursus, de Vervolgmodule en de Workshops. Deze opleidingen behoren tot de standaarduitrusting van iedere reizigersadviseur. Daarnaast bieden wij natuurlijk ook de opleidingen tot reizigersgeneeskundig huisarts. Deze opleidingen zijn inmiddels door een groot aantal deelnemers gevolgd en hebben hun waarde bewezen.

Uiteraard zijn de opleidingen van TravelAlert aangepast aan de meest recente richtlijnen en wordt accreditatie aangevraagd bij belangrijke instellingen zoals het LCR.

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier aan te klikken.
  • Inschrijvingen worden strikt chronologisch verwerkt.
  • Een inschrijving is definitief als u van ons een schriftelijke bevestiging van deelname heeft ontvangen.
  • Inschrijvingen geschieden alleen schriftelijk.

Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk, per brief of per e-mail. Bij annulering tot 1 maand voor datum wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Daarna betaalt u het volledige bedrag.

Bij te weinig deelnemers wordt de cursus geannuleerd. U ontvangt hierover uiterlijk 2 weken voor aanvang bericht via het door u opgegeven e-mailadres.

Travel Alert behoudt zich het recht voor cursussen bij onvoldoende deelname, ziekte van een docent of in geval van andere onvoorziene omstandigheden te annuleren dan wel uit te stellen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de hierdoor ontstane schade van welke aard dan ook. Bij annulering zullen de reeds betaalde gelden binnen 14 dagen worden gerestitueerd. Bij uitstel kan de cursist de inschrijving kosteloos annuleren.


Wij heten u graag welkom op een van onze opleidingen of bijeenkomsten.